`

За Нас


 

Фирма "Електро Пауър" ЕООД специализира дейността си в изграждане и ремонт на ел. инсталации. Като съвременна организация, запозната с новостите на пазара, ние сме отворени към модерните технологии в областта и склонни към иновативни решения. Смятаме, че от особена важност за просперитета на една фирма е тя да бъде винаги в крак с времето и развиващата се среда, затова съсредоточаваме усилията си и към намаляване на разходите на електроенергия (LED технологии). Ръководим се от принципите за максимална ефективност и рационални решения. Предлагаме оглед на вашия обект. Изготвяме оферта на базата на предоставените от вас пълни работни черетежи,. Услугите ни включват всичко свързано с изграждането и функционирането на една ел. инсталация, според индивидуалните нужди на всеки клиент. Фирмата е удостоверена в Камара на строителите в България.