Услуги


1. Изграждане на нови ел. инсталации в жилищни и административни сгради

2. Монтаж и изграждане на ел.табла

3. Подмяна и ремонт на съществуващи инсталации

4. Монтаж на LED продукти

5. Слаботокови системи

6. Домофони и видео домофони

7. Контрол на достъп

8. Пожароизвестяване

9. Видео наблюдение

10. Гръмоотводна и заземителна инсталация

11. Парково, улично и фасадно осветление

12. Полагане на гофрирани тръби преди бетон